Употребни предмети

Употребни предмети су углавном од дрвета, папира, стакла, коже или платна. Обрађени су традиционалним техникама, а поруке на њима исписане су калиграфским словима.

 

Сувенири

suverniriСувенири су израђени од папира, импрегнирани су чиме одају утисак да су направљени од коже. Претежно су ручни рад и на полеђини имају магнет.

Сувенири се могу поручивати по жељи, са личним детаљима и натписима градова, имена или кратких цитата. Осим сувенира са магнетом актуелни су и урамљени, урађени комбинованом техником или устакљени.

Сви сувенири су заштићени у Заводу за интелектуалне својине под називом Збирка „Здања, писма и имена Србије 01“.

 


Сликање на стаклу

Техника стара колико и стакло. Људи су одувек имали потребу за украшавањем израђених предмета. Стакло је за то било изузетно погодно иако је сама техника сликања на стаклу веома захтевна. Али, све има своју тежину и своју лепоту.

Сликање на свили

Сликање на свили је древна вештина која, захваљујући несмањеном интересовању које влада за њу, опстаје већ неколико хиљада година. Техника сликања на свили је веома захтевна и уметника подстиче на креативност и јединственост а сваки осликани предмет има своју причу.

Ткање

Ткање је један од најстаријих заната. Некада се сав текстил који је био потребан једној породици правио ручно. Развојем индустрије, ткање је у изворном облику нестало па се у новије време јавља као грана примењене уметности.